Europe 

 

      English 

 

 

CX Centflux AB

 

Specialister och Kompetens inom Kärnkraft

Kontakta oss:               info@centflux.se

Ulf.Borjeson@centflux.se

Lars.Fjellstrom@centflux.se

 

 

-Rutiner, instruktioner för operatörer, underhåll och anläggningsändring. (Ref 2.05.10 enligt Sellihca)

 

- Förstudie, konstruktion, driftsättning av nukleära system. (Ref 2.05.06 enligt Sellihca)

 

- Förstudier, design och granskning av säkerhetsrelaterade system. (Ref 2.05.12 enligt Sellihca)

 

- Upprätta specifikationer och avtal vid inköp av nukleär utrustning, system och projekt. (Ref 2.22.02 enligt Sellihca)

 

- Projektledning och konstruktionsledning enligt ISO10006 och PMI. (Ref 2.22.06 enligt Sellihca)

 

--- - Reaktorfysik (Ref 2.05.02 enligtSellihca)

 

- Framtagande av testdokumentation och instruktioner. (Ref 2.06.03 enligt Sellihca)

 

- Kärnkrafttekniker inom bl a värmebalans och tvåfasströmning. (Ref 2.05.99 enligt Sellihca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CX Centflux AB

ISO 9001:2000

ISO 10006

PMI